Skatteregler for forbrukslån

Norge er et dyrt land å etablere seg i med hus og hjem. Den vanlige nordmann er avhengig av lån fra bank for å kunne for eksempel kjøpe sin egen bolig. Lånesummen på disse lånene er høye, men rentene for så vidt moderate. Det betales skatt av all eiendom i Norge, men samtidig er skattereglene ordnet slik at en kan få fratrekk for en del av rentene. Dette skattefradraget gjelder også forbrukslån.

Forbrukslån og skatt

Har du lån har du rett til skattefradrag på selvangivelsen. Frem til 31.12.2013 var dette fradraget på 28%, fra inntekståret 2014 er fradraget redusert til 27%. Hos noen vil denne ene prosenten utgjøre en god del penger, mens for andre kun småpenger. Det er avhengig av hvor store renteutgifter man har. Har du et forbrukslån er det viktig at du husker å benytte denne muligheten når du leverer selvangivelsen din. Et slikt skattefradrag vil gjøre lånet ditt billigere. Dermed er dette viktig å også ha i bakhodet ved en søknad om lån.

Slik får du skattefradrag på forbrukslånet

Hvert år i januar måned får alle nordmenn, over 18 år, tilsendt årsoppgaver fra jobb, bank, forsikringsselskaper og liknende. Her er det oppgitt hva du har innestående, har fått utbetalt eller hva du har betalt. Det er denne du trenger fra din lånetilbyder, for å få skattefradraget på forbrukslån. Let opp der det står hva du har betalt i renter i forrige år. Denne summen fører du i post 3.3.1 i selvangivelsen din. Skatteetaten vil da regne ut hvor mye du skal ha fratrekk for, og fører dette opp på skatteoppgjøret ditt. Når skatteoppgjøret kommer; sjekk så at du har fått riktig fratrekk før du godkjenner oppgjøret.

Alle låneprodukter du finner omtaler og artikler om av her på siden er gjenstand for en rangering, og omtales gjerne som «billigste», «beste», «anbefalt» m.m (listen er ikke uttømmende). Vi rangerer låneprodukter etter objektive vurderinger og skal kun fungere som veiledende for det enkelte låneproduktet. Vi vurderer låneprodukter etter parametere som renter, fordeler, lånetype, års- og/eller etableringsbegyr, maks. kreditt. I denne vuderingen gir vi deg informasjon som kan gi deg eventuelle fordeler. Alle vurderinger skal anses som objektive og er ikke nødvendigvis fullt dekkende for produktet eller markedet. Ta alltid en egen vurdering når du skal låne penger – det er tross alt din hverdagsøkonomi det er snakk om. Alle opplysningene her på siden tilstrebes å være korrekte, men feil kan skje og vilkår kan endres. Når du skal søke på et låneprodukt kan du, for din egen skyld, dobbeltsjekke at alle opplysninger du finner her samsvarer med de opplysningene du finner hos annonsøren. Det er alltid en god ide å sammenlign flere produkter for å finne det låneproduktet som gir deg mest for pengene og de beste fordelene!