Lær hvordan bankene bestemmer om du får forbrukslån

En av de første tingene utlåneren vil foreta seg er å sjekke i landets kredittopplysnings registre. Dersom du sitter med betalingsanmerkninger vil de dukke opp i disse registrene, hvor de kan lagres i inntil 4 år dersom en regning blir stående ubetalt. Har du én eller flere slike anmerkninger er du alltid uegnet til å ta opp andre former for kreditt. Dermed er det viktig at du blir kvitt disse før du søker. Grunnen til at banken sjekker disse registrene er at en dårlig betaler vil ha større mulighet for å misligholde forbrukslånet sitt.

Søknader om forbrukslån inneholder flere krav

En annen ting som spiller en viktig rolle er inntekten din. Har du en høy inntekt kan utlåner være mer sikker på at du evner å betale tilbake forbrukslånet i tide, og at sjansen for mislighold dermed er mindre. Ofte vil de som låner ut penger ha egne minstekrav til inntekt, som ligger i området mellom kr 150-200 000. Oftest vil dette måles opp mot brutto inntekt hver måned, og du kan bli bedt om å vise de to siste månedenes lønnsslipp for å bevise at du er i fast arbeid.

Gjeld brukes også

Gjelden du sitter med er også en viktig indikasjon på den risikoen utlåner sitter med. Som regel burde du ha et sunt forhold mellom inntekt og gjeld, og dette betyr at den ikke burde overstige en ratio på 1:8. Tjener du kr 200 000, burde du altså ikke ha mer enn kr 1 600 000 i gjeld hvert år og vice versa. Gjelden sammenlignes alltid opp mot inntekten for at banken skal kunne danne seg et klarere bilde. Med lav gjeld og høy inntekt vil du også kunne oppnå mer gunstige renter og vilkår.

Alle låneprodukter du finner omtaler og artikler om av her på siden er gjenstand for en rangering, og omtales gjerne som «billigste», «beste», «anbefalt» m.m (listen er ikke uttømmende). Vi rangerer låneprodukter etter objektive vurderinger og skal kun fungere som veiledende for det enkelte låneproduktet. Vi vurderer låneprodukter etter parametere som renter, fordeler, lånetype, års- og/eller etableringsbegyr, maks. kreditt. I denne vuderingen gir vi deg informasjon som kan gi deg eventuelle fordeler. Alle vurderinger skal anses som objektive og er ikke nødvendigvis fullt dekkende for produktet eller markedet. Ta alltid en egen vurdering når du skal låne penger – det er tross alt din hverdagsøkonomi det er snakk om. Alle opplysningene her på siden tilstrebes å være korrekte, men feil kan skje og vilkår kan endres. Når du skal søke på et låneprodukt kan du, for din egen skyld, dobbeltsjekke at alle opplysninger du finner her samsvarer med de opplysningene du finner hos annonsøren. Det er alltid en god ide å sammenlign flere produkter for å finne det låneproduktet som gir deg mest for pengene og de beste fordelene!