Hva betyr et gjenpartsbrev?

Når du søker om lån av en viss størrelse, uansett hvilken bank, vil det bli foretatt en såkalt kredittsjekk av deg. De som utfører en kredittsjekk er et kredittopplysningsbyrå, og de vil sende et brev til deg om hvilke opplysninger som er hentet inn og hvilken kredittscore du eventuelt har fått.

Det er definitivt mulig å få lån uten kredittsjekk, men da gjerne ved mindre summer, og kredittsjekken vil være veldig enkelt. I et tilfelle hvor du ikke blir kredittsjekket, er det fordi banken vil se om du har noen betalingsanmerkninger, og du har identifisert deg med BankID. Det kan du noen ganger se ved veldig lave beløp og kredittkort.

Hvilke opplysninger som hentes inn

Flere opplysninger hentes inn, fra ulike kilder, og er det som går under såkalte demografiske tall. Dette er mer analytiske tall, som går på hvor i landet du bor, alder og hvordan du statistisk sett ligger i forhold til risiko.

En kredittscore baseres nemlig på statistikk, lønn og gjeldsgrad og vil på bakgrunn av dette plassere deg i en kategori. Du vil bli vurdert som lav, middels eller høy risiko, hvor risiko reflekterer sannsynligheten for at du vil misligholde et lån.

Hva en kredittsjekk vil si

En kredittsjekk vil si banken har vurdert risikoen ved å låne deg penger. Det skal nok mye til for at banken fraviker denne vurderingen, men om du har opplevd et lønnshopp i det siste, eller på annen måte fått mer friverdi, vil dette nødvendigvis påvirke en individuell vurdering.

Utover dette så er det ingen andre som vil få innsyn i kredittvurderingen. Du vil også få et gjenpartsbrev, noe som du også har krav på, for å vite det er foretatt en kredittvurdering av deg.

Muligheter for å påvirke kredittscore

Du kan ikke påvirke en kredittscore, fordi opplysningene som hentes inn er der og det kan du ikke gjøre så mye med. Du kan derimot ta kontakt med firmaet som har laget en kredittvurdering av deg, for å eventuelt korrigere informasjonen, men dette må du naturligvis dokumentere.

Ellers, er det også mulig å endre på informasjonen til neste gang, ved å få en høyere inntekt på linningen, bli kvitt eventuelle betalingsanmerkninger osv., noe som vil gjøre en god jobb for å forbedre kredittscoren om nødvendig.

Hva om du ikke har søkt om lån?

Hvis du får et gjenpartsbrev i posten, og ikke har søkt om lån, er det lurt å ta kontakt med både kredittopplysningsbyrået og banken det gjelder. Du kan enkelt se hvilken banke det gjelder i brevet og i hvilken periode/dato de gjelder.

Det er viktig å få stoppet eventuelle forsøk på benyttes deg av dine opplysninger, så raskt som mulig. Dette skjer heldigvis sjeldent, et gjenpartsbrev du ikke kjenner til er et faresignal om at noe ikke er helt som det skal.

 

Alle låneprodukter du finner omtaler og artikler om av her på siden er gjenstand for en rangering, og omtales gjerne som «billigste», «beste», «anbefalt» m.m (listen er ikke uttømmende). Vi rangerer låneprodukter etter objektive vurderinger og skal kun fungere som veiledende for det enkelte låneproduktet. Vi vurderer låneprodukter etter parametere som renter, fordeler, lånetype, års- og/eller etableringsbegyr, maks. kreditt. I denne vuderingen gir vi deg informasjon som kan gi deg eventuelle fordeler. Alle vurderinger skal anses som objektive og er ikke nødvendigvis fullt dekkende for produktet eller markedet. Ta alltid en egen vurdering når du skal låne penger – det er tross alt din hverdagsøkonomi det er snakk om. Alle opplysningene her på siden tilstrebes å være korrekte, men feil kan skje og vilkår kan endres. Når du skal søke på et låneprodukt kan du, for din egen skyld, dobbeltsjekke at alle opplysninger du finner her samsvarer med de opplysningene du finner hos annonsøren. Det er alltid en god ide å sammenlign flere produkter for å finne det låneproduktet som gir deg mest for pengene og de beste fordelene!