Annonser

Sammenlignlån.no sammenligner forbrukslån uten sikkerhet fra mange aktører i Norge. Dette letter arbeidet ditt med å finne det beste lånet, samt sparer deg for mye tid og arbeid. Du kan søke om enhver sum mellom kr 1 000 og kr 600 000, og kan bruke pengene slik du selv måtte ønske det. Den maksimale nedbetalingstiden er 15 år for de høyeste lånebeløpene.

Bankene foretar en standard kredittvurdering, og gir deg tilbud om forbrukslån basert på denne. I svar fra bankene vil du få  en oversiktlig fremstilling tilbudet, der alle betingelser fremgår tydelig. Rentebetingelsene er gjenstand for en individuell vurdering, der en søker med god kredittscore får de beste rentene. I skrivende stund er den laveste nominelle rentesatsen på 7,90%.

Man kan forbedre dette på flere måter. Flere av bankene vi samarbeider med, aksepterer at du søker sammen med en annen person. En medlåner fører som regel til større sjanse for at bankene anser søkerne som kredittverdige, samt at rentebetingelsene kan bli bedre. Både du og din medlåner blir da juridisk ansvarlige for lånet.

Et annet viktig moment når det gjelder kredittscore, er at bankene ikke alltid innehar helt oppdaterte opplysninger som de får fra kredittopplysningsbyråene. Derfor anbefaler vi deg at du oppgir eventuelle endringer i din økonomi som kan ha innvirkning. En nylig oppnådd lønnsøkning, eller innfrielse av annen gjeld, er slikt som kan påvirke i positiv retning for deg.

Formidling av tilbud om forbrukslån gjennom finansagenter er helt og holdent gratis for den som søker. Dette er regulert av Finansavtalelovens paragraf 88. Våre tjenester blir honorert av den banken du eventuelt låner fra. Dette har ingen negativ innvirkning for deg økonomisk, snarere tvert i mot. Mange opplever å få bedre tilbud på forbrukslån, når de søker gjennom oss kontra til hver enkelt bank på egenhånd. En søknad levert gjennom en finansagent, betyr at bankene vet det er større konkurranse om kunden, derav velger mange å strekke seg litt ekstra når de fastsetter rentene.