Hvor mye kan man få i forbrukslån

Forbrukslån er lån uten sikkerhet, og kan fås fra en rekke banker. Beløpene bankene låner ut varierer. Noen låner ut det vi kaller smålån, mens andre gir lån opp i flere hundretusen. Det handler, for deg, å finne banken som gir lån på den summen du trenger.

Hvorfor lånegrenser

Bankdrift i dag er samsvarende med forretningsdrift. Det handler om etterspørsel og tilbud. Bankene vil ha fortjeneste og minst mulig risiko. Likevel gir de tilbud på lån uten sikkerhet, forbrukslån. Lånegrensene oppad kommer av flere årsaker. I første omgang har bankene et kapitalkrav fra myndighetene. Deretter kommer bankens vilje, og evne, til risiko og eventuelle tap. I tillegg skal banken ta hensyn til samfunnsmessig utvikling på den økonomiske siden. Et eksempel på dette er at går prisene opp må bankene øke sine utlånsgrenser for å kunne følge med på utviklingen. Likevel må lånegrensene settes uten for stor risiko for banken.

Økte lånerammer

Konkurransen bankene imellom er hard, som hos en hvilken som helt bedrift. Derfor må de også se på egne tilbud sammenlignet med andre banker. Øker en bank lånegrensen/rammen følger ofte andre banker etter. Derfor har man de siste årene sett flere og flere banker som låner ut store summer uten sikkerhet. Nå kan man få forbrukslån helt opptil kr 500 000 hos mange banker (her hos oss finner du flere av disse). Noen banker med høy lånegrense er Bank Norwegian, yA Bank og OPP Finans. Vær oppmerksom på at betingelsene for lån vil variere. Det gjelder også renten du får tilbud om. Når du har funnet banker, som gir deg summen du ønsker, skal du derfor alltid sammenligne dem.

Alle låneprodukter du finner omtaler og artikler om av her på siden er gjenstand for en rangering, og omtales gjerne som «billigste», «beste», «anbefalt» m.m (listen er ikke uttømmende). Vi rangerer låneprodukter etter objektive vurderinger og skal kun fungere som veiledende for det enkelte låneproduktet. Vi vurderer låneprodukter etter parametere som renter, fordeler, lånetype, års- og/eller etableringsbegyr, maks. kreditt. I denne vuderingen gir vi deg informasjon som kan gi deg eventuelle fordeler. Alle vurderinger skal anses som objektive og er ikke nødvendigvis fullt dekkende for produktet eller markedet. Ta alltid en egen vurdering når du skal låne penger – det er tross alt din hverdagsøkonomi det er snakk om. Alle opplysningene her på siden tilstrebes å være korrekte, men feil kan skje og vilkår kan endres. Når du skal søke på et låneprodukt kan du, for din egen skyld, dobbeltsjekke at alle opplysninger du finner her samsvarer med de opplysningene du finner hos annonsøren. Det er alltid en god ide å sammenlign flere produkter for å finne det låneproduktet som gir deg mest for pengene og de beste fordelene!