Medlåner på et forbrukslån

Det hender at enkelte ikke vil få et forbrukslån alene, og da er en medlåner til hjelp (se forsiden for søknadsskjema). Medlåner vil føre til bedre betingelser for deg på selve forbrukslånet. Det en skal være klar over er, at det kan ha ulemper, om en ser på blant annet skattefradrag.

Forskjellen på kausjonist og medlåner

På et ordinært lån, som for eksempel billån i vanlig bank, er det ofte at en må ha kausjonist. Banken krever dette om bilen ikke er verdt nok til å stille som sikkerhet for lånet. Kausjonistens oppgave er å være din garantist økonomisk. Dette vil si at de har ikke noe med selve lånet å gjøre, hverken betaling eller skattemessig. De vil kun ha en rolle om du ikke betaler slik du skal, eller misligholder lånet. Da kan banken kreve kausjonisten for lånet. Medlåner vil si at du og en annen person tar et forbrukslån sammen, og er likeverdige låneopptakere både med hensyn til nedbetaling og skattefradrag, og en av partene kan kreves for hele lånebelåpet om den andre misligholder sin del.

Medlåner, en fordel eller en ulempe?

Å ta opp et forbrukslån sammen med en medlåner bør en vurdere nøye, da dette kan være en stor fordel enkelte ganger. I andre tilfeller trenger det absolutt ikke være det. Tar du opp et lån som skal benyttes på en felles ting, for hele husholdet vil det vøre en fordel å ha samboer/ektefelle som medlåner. Dette da det faktisk er penger dere skal benytte til et felles gode. Samtidig gir det bedre rente på lånet om dere er to. Trenger du lån, som kun du skal benytte stiller det seg litt annerledes, og spesielt om det er en venn/familiemedlem som stiller opp. Du får hele lånesummen, men medlåner kan skrive av på skatten for penger du betaler. I tillegg vil halve lånet settes opp i medlåners gjeldspost på selvangivelsen. En slik løsning bør vurderes nøye før en tar en avgjørelse.

Alle låneprodukter du finner omtaler og artikler om av her på siden er gjenstand for en rangering, og omtales gjerne som «billigste», «beste», «anbefalt» m.m (listen er ikke uttømmende). Vi rangerer låneprodukter etter objektive vurderinger og skal kun fungere som veiledende for det enkelte låneproduktet. Vi vurderer låneprodukter etter parametere som renter, fordeler, lånetype, års- og/eller etableringsbegyr, maks. kreditt. I denne vuderingen gir vi deg informasjon som kan gi deg eventuelle fordeler. Alle vurderinger skal anses som objektive og er ikke nødvendigvis fullt dekkende for produktet eller markedet. Ta alltid en egen vurdering når du skal låne penger – det er tross alt din hverdagsøkonomi det er snakk om. Alle opplysningene her på siden tilstrebes å være korrekte, men feil kan skje og vilkår kan endres. Når du skal søke på et låneprodukt kan du, for din egen skyld, dobbeltsjekke at alle opplysninger du finner her samsvarer med de opplysningene du finner hos annonsøren. Det er alltid en god ide å sammenlign flere produkter for å finne det låneproduktet som gir deg mest for pengene og de beste fordelene!