Hva er rentene på forbrukslånet

Vi vet alle at det er renter på et lån. Det kommer overhodet ikke som noen bombe. Det, som kanskje er overraskende for noen er, at den eksempelrenten som benyttes, ikke alltid er den de får på sitt lån. Det er i denne sammenhengen ordet kredittscore også kommer inn…

Eksempelrenten

Når du ser på forskjellige banker, og hva de kan tilby, finner man alltid et eksempel på en rentesats. Her vil det oppgis at et forbrukslån for eksempel vil ha 18,95% rente om man låner kr 65 000. Dette er kun et eksempel, som viser hva gjennomsnittskunden har i rente. Det vil si at dette er den renten mange vil få/har, men er ikke alltid reell. Renter på et forbrukslån settes individuelt. Årsaken til at alle har renteeksempler er et pålegg fra Finanstilsynet. Banker er pålagt å vise eksempler på hva de tilbyr, slik at det ikke skal bli for store overraskelser for kundene. Når det er sagt, så kan eksemplene være gode for å kunne sammenligne før en søker lån. Det som er avgjørende for ditt rentetilbud er din kredittscore.

Kredittscore

Når banken sender deg et tilbud på forbrukslån, med en fastsatt rente, er rentesatsen satt etter din kredittscore. Dette er et tall, som forteller om du har en god personlig økonomi eller ikke (kredittverdighet). Tallet er hentet utfra programmer hos kredittopplysningsselskaper, når banken kredittsjekker deg. Tallet er resultatet av en komplisert utregning i et dataprogram. Alle mulige faktorer kan legges inn her, og svaret fra programmet er et tall. Det tallet er din kredittscore. Bankene har så en mal for hvilken kredittscore som ikke gir lån, hvilken som gir lån med lav rente og hvilke får høyere rente. Er du bekymret for høy rente på grunn av dette – hva med å kredittsjekke deg selv før du søker?

Alle låneprodukter du finner omtaler og artikler om av her på siden er gjenstand for en rangering, og omtales gjerne som «billigste», «beste», «anbefalt» m.m (listen er ikke uttømmende). Vi rangerer låneprodukter etter objektive vurderinger og skal kun fungere som veiledende for det enkelte låneproduktet. Vi vurderer låneprodukter etter parametere som renter, fordeler, lånetype, års- og/eller etableringsbegyr, maks. kreditt. I denne vuderingen gir vi deg informasjon som kan gi deg eventuelle fordeler. Alle vurderinger skal anses som objektive og er ikke nødvendigvis fullt dekkende for produktet eller markedet. Ta alltid en egen vurdering når du skal låne penger – det er tross alt din hverdagsøkonomi det er snakk om. Alle opplysningene her på siden tilstrebes å være korrekte, men feil kan skje og vilkår kan endres. Når du skal søke på et låneprodukt kan du, for din egen skyld, dobbeltsjekke at alle opplysninger du finner her samsvarer med de opplysningene du finner hos annonsøren. Det er alltid en god ide å sammenlign flere produkter for å finne det låneproduktet som gir deg mest for pengene og de beste fordelene!