Hvordan bruke lånekalkulator for forbrukslån

På nett finnes det kalkulatorer for det meste. Her kan beregnes alt fra om du har normal kroppsvekt til andre lands valuta. I lånesammenheng vil lånekalkulatorer være et nyttig verktøy når du vil ha forbrukslån. Her er muligheter for å finne de totale kostnadene ved et lån. Likevel skal man ikke stole blindt på resultatet fra kalkulatoren.

Lånekalkulatoren

Mange banker, både rene nettbanker og andre tilbyr nå kundene forskjellige kalkulatorer. Det vil si at man på bankenes hjemmesider har muligheten til å få regnet ut de totale kostnadene ved lån, også forbrukslån. I tillegg til de faktiske kostnadene vil man ofte også kunne få se hele nedbetalingsplanen for lånet. Et nyttig verktøy med andre ord. Til tross for dette bør man være oppmerksom på at kalkulatorene har sine begrensninger. Algoritmen i utregningene er basert på gjennomsnittet av lån, og ikke ditt spesifikke lån. Dette da de faktiske rentene ikke settes etter gjennomsnittet, men individuelt etter at du har søkt lån. Dermed er kalkulatoren en pekepinn på en generell rente, og kostnader.

Forbrukslånets renter

Du vil altså kunne finne ut snittet av de totale kostnadene ved et forbrukslån ved å bruke kalkulatoren. Vi nevnte ovenfor at den egentlige renten settes individuelt. Det gjøres ved at banken kredittsjekker deg. Utfra hvilken score du får på denne sjekken settes renten for akkurat ditt lån. Bankene gjør dette da de ikke ønsker å låne ut penger uten sikkerhet, med for stor risiko. Det har de heller ikke anledning til ifølge banklovgivningen. Da kalkulatoren altså kun gir en pekepinn for kostnader og renter vil mange oppleve å få et annet lånetilbud enn de forventet. Selv om det er slik er en lånekalkulator absolutt å anbefale når du leter etter et lån.

Alle låneprodukter du finner omtaler og artikler om av her på siden er gjenstand for en rangering, og omtales gjerne som «billigste», «beste», «anbefalt» m.m (listen er ikke uttømmende). Vi rangerer låneprodukter etter objektive vurderinger og skal kun fungere som veiledende for det enkelte låneproduktet. Vi vurderer låneprodukter etter parametere som renter, fordeler, lånetype, års- og/eller etableringsbegyr, maks. kreditt. I denne vuderingen gir vi deg informasjon som kan gi deg eventuelle fordeler. Alle vurderinger skal anses som objektive og er ikke nødvendigvis fullt dekkende for produktet eller markedet. Ta alltid en egen vurdering når du skal låne penger – det er tross alt din hverdagsøkonomi det er snakk om. Alle opplysningene her på siden tilstrebes å være korrekte, men feil kan skje og vilkår kan endres. Når du skal søke på et låneprodukt kan du, for din egen skyld, dobbeltsjekke at alle opplysninger du finner her samsvarer med de opplysningene du finner hos annonsøren. Det er alltid en god ide å sammenlign flere produkter for å finne det låneproduktet som gir deg mest for pengene og de beste fordelene!