Forbrukslån ligger under Finansloven

Forbrukslån har egentlig alltid vært sikret gjennom finanslovgivningen, men noen år tilbake ikke like bra som i dag. Det var, for en del år siden, mye kritikk til banker for å låne penger til «alle». En del opplevde personlige konkurser eller andre store økonomiske problemer. Dette var hverken banker eller nordmenn tjent med. Dermed kom det enkelte tilstramminger i lovverket, for å sikre deg som låntaker og bankene. I dag kontrolleres utlånsbransjen nøye av Finanstilsynet og lovverk.

Bankenes ansvar

Lån kan fås av alle som er fylt 18 år i Norge. Den gamle lovgivningen krevde ikke at bankene skulle sjekke søkernes økonomi, og om de hadde økonomi til lån. Dette er nå strammet ganske mye inn, og bankene har større ansvar på dette området enn tidligere. Nå er det påkrevd at bankene sjekker søkernes privatøkonomi før et forbrukslån innvilges. Anser banken, at kunden ikke klarer en større belastning på økonomien, skal søknaden om lån avslås. Dette fratar ikke deg som søker et hvert ansvar. Det er et felles ansvar for deg og banken å vurdere om du har økonomi til å ta opp et usikret lån.

Hva regulerer banklovgivningen?

Finansloven, og banklovgivningen, er komplisert og innholdsrik. Finansloven regulerer alt fra bankenes plikter, og rettigheter, og til hvilke rettigheter og plikter du har som lånekunde. Det er ting som: hva skjer om du ikke klarer avdragene på et forbrukslån. Hvilke rettigheter har du, og hvilke har banken. Går banken konkurs omfattes dette også av lovverket, og gjennom bankenes medlemskap i Bankenes sikringsfond. Det er mye mer som dekkes, og det kan være smart sette seg inn i enkelte deler av dette lovverket.

Alle låneprodukter du finner omtaler og artikler om av her på siden er gjenstand for en rangering, og omtales gjerne som «billigste», «beste», «anbefalt» m.m (listen er ikke uttømmende). Vi rangerer låneprodukter etter objektive vurderinger og skal kun fungere som veiledende for det enkelte låneproduktet. Vi vurderer låneprodukter etter parametere som renter, fordeler, lånetype, års- og/eller etableringsbegyr, maks. kreditt. I denne vuderingen gir vi deg informasjon som kan gi deg eventuelle fordeler. Alle vurderinger skal anses som objektive og er ikke nødvendigvis fullt dekkende for produktet eller markedet. Ta alltid en egen vurdering når du skal låne penger – det er tross alt din hverdagsøkonomi det er snakk om. Alle opplysningene her på siden tilstrebes å være korrekte, men feil kan skje og vilkår kan endres. Når du skal søke på et låneprodukt kan du, for din egen skyld, dobbeltsjekke at alle opplysninger du finner her samsvarer med de opplysningene du finner hos annonsøren. Det er alltid en god ide å sammenlign flere produkter for å finne det låneproduktet som gir deg mest for pengene og de beste fordelene!