Bruksvilkår

Ved å bruke nettstedet «Sammenlignlån.no» (heretter referert til som «Sammenlignlån.no», «vi», «oss», «våre» eller «Sammenlignlån.no’s»), må du godta reglene nedenfor. Vennligst ikke bruk «Sammenlignlån.no» hvis du ikke aksepterer reglene. «Vi» kan endre reglene når som helst, men vi vil gjøre vårt beste for å holde brukerne informert. Du bør likevel lese reglene ofte når du bruker «Sammenlignlån.no». Du er også bundet til disse reglene etter at endringer er gjort når du bruker «Sammenlignlån.no».

«Sammenlignlån.no» innsamler data om kredittkort og forbrukslån. I tillegg kan du søke om kredittkort eller forbrukslån, dette gjøres ved at du viderestilles direkte til finansinstutisjonens søknadsside via «Sammenlignlån.no». «Sammenlignlån.no» gjør det på denne måten enklere å se flere lånemuligheter, og enklere å finne frem til lånesøknadene hos utlåner. Det er dermed ikke «Sammenlignlån.no» som låner ut penger.

All informasjon på sidene på «Sammenlignlån.no» har blitt gitt i god tro og informasjonen er innsamlet og gjengitt så godt som «vi» kan. Til tross for disse fakta kan «Sammenlignlån.no» ikke garantere for innholdets nøyaktighet. «Sammenlignlån.no» avstår herved fra ethvert ansvar for feil, feiltolkning, delvis eller totalt økonomisk tap, skuffelse, uforsiktighet eller skade som følge av bruk av informasjonen som holdes på disse sidene.

«Våre» tjenester blir forklart og levert til brukerne så godt som «vi» kan, men kan noen ganger oppstår feil. «Sammenlignlån.no» avstår herved fra ethvert ansvar for feil, feiltolkning, delvis eller totalt økonomisk tap, skuffelse, uforsiktighet eller skade som følge av bruk av «våre» tjenester.

All personlig informasjon som gis til «Sammenlignlån.no» er oppbevart sikkert og vil aldri bli solgt, lånt ut eller videresendt til en tredjepart med hensikt. Til tross for disse fakta kan «Sammenlignlån.no» ikke garantere at personopplysninger ikke kan innhentes av en tredjepart ved tyveri eller andre lignende måter. «Sammenlignlån.no» avstår herved fra ethvert ansvar for feil, feiltolkning, delvis eller totalt økonomisk tap, skuffelse, uforsiktighet eller skade som følge av tyveri av personlig informasjon av en tredjepart.

Alle låneprodukter du finner omtaler og artikler om av her på siden er gjenstand for en rangering, og omtales gjerne som «billigste», «beste», «anbefalt» m.m (listen er ikke uttømmende). Vi rangerer låneprodukter etter objektive vurderinger og skal kun fungere som veiledende for det enkelte låneproduktet. Vi vurderer låneprodukter etter parametere som renter, fordeler, lånetype, års- og/eller etableringsbegyr, maks. kreditt. I denne vuderingen gir vi deg informasjon som kan gi deg eventuelle fordeler. Alle vurderinger skal anses som objektive og er ikke nødvendigvis fullt dekkende for produktet eller markedet. Ta alltid en egen vurdering når du skal låne penger – det er tross alt din hverdagsøkonomi det er snakk om. Alle opplysningene her på siden tilstrebes å være korrekte, men feil kan skje og vilkår kan endres. Når du skal søke på et låneprodukt kan du, for din egen skyld, dobbeltsjekke at alle opplysninger du finner her samsvarer med de opplysningene du finner hos annonsøren. Det er alltid en god ide å sammenlign flere produkter for å finne det låneproduktet som gir deg mest for pengene og de beste fordelene!