Det er verdt følge litt med om en har store forbrukslån

«Finansielle utviklingstrekk» heter rapporten som kom i november 2014. Dette er en rapport hvor Finanstilsynet tar opp en del økonomiske problemstillinger, og kommer med vurderinger på hva disse kan føre til, både for landets økonomi og for deg med lån. Har en forbrukslån eller andre lån kan det være nyttig følge med også på ting som dette.

Finansielle utviklingstrekk

Rapporten tar opp at den internasjonale utviklingen, med tanke på økonomi, ikke er gått som forventet. En del land, man hadde forhåpninger til i begynnelsen av 2014, har ikke hatt den økonomiske veksten en trodde skulle komme. I tillegg er det en økonomisk usikkerhet i Europa som ikke er positiv for utviklingen. Oljeprisen har dalt betraktelig de siste månedene, og det vil igjen påvirke Norge. Da rapporten ble lagt frem advarte Finanstilsynet om at nordmenn måtte forberede seg på et økonomisk sjokk om ikke situasjonen endrer seg. Det vil da gå ut over bl.a. deg med forbrukslån.

Norsk økonomi og boligmarkedet

Nordmenn låner stadig mer, både til bolig og i form av forbrukslån. Rapporten går grundig gjennom dagens boligmarked og de stadig økende boligprisene. Finanstilsynet påpeker at økte boligpriser fører til at folk tar lån over evne, og dermed bruker mindre penger på andre ting. Over tid mener Finanstilsynet at dette vil påvirke norsk økonomi i negativ retning, da den økonomiske aktiviteten vil synke. Rapporten kommenterer også at enkelte banker er blitt noe slepphendte, og blant annet gir boliglån med avdragsfrihet. En slik løsning kan over tid skape vansker. Rapporten lover med andre ord ikke godt for neste år, men det er lov å håpe at utviklingen vil snu.

Alle låneprodukter du finner omtaler og artikler om av her på siden er gjenstand for en rangering, og omtales gjerne som «billigste», «beste», «anbefalt» m.m (listen er ikke uttømmende). Vi rangerer låneprodukter etter objektive vurderinger og skal kun fungere som veiledende for det enkelte låneproduktet. Vi vurderer låneprodukter etter parametere som renter, fordeler, lånetype, års- og/eller etableringsbegyr, maks. kreditt. I denne vuderingen gir vi deg informasjon som kan gi deg eventuelle fordeler. Alle vurderinger skal anses som objektive og er ikke nødvendigvis fullt dekkende for produktet eller markedet. Ta alltid en egen vurdering når du skal låne penger – det er tross alt din hverdagsøkonomi det er snakk om. Alle opplysningene her på siden tilstrebes å være korrekte, men feil kan skje og vilkår kan endres. Når du skal søke på et låneprodukt kan du, for din egen skyld, dobbeltsjekke at alle opplysninger du finner her samsvarer med de opplysningene du finner hos annonsøren. Det er alltid en god ide å sammenlign flere produkter for å finne det låneproduktet som gir deg mest for pengene og de beste fordelene!