Forbrukslån på egne betingelser

Den tiden er over da lånekunder måtte bukke på vei mot bankfunksjonæren som skulle overrekke bankens betingelser på kundens lånesøknad. Velger vi å ta opp et forbrukslån i dag, kan vi selv påvirke bankenes og utlånernes betingelser for på den måten å skreddersy vårt lån til vår egen økonomiske situasjon. Utlånerne har altså tatt forbrukernes ønsker på alvor og tilbyr stor valgfrihet ved opptak av lån. I tillegg gjør utlåner en individuell kredittvurdering av alle lånesøkere før de gir et tilbud.

Forbrukslån; frihet under ansvar

Frihet under ansvar er mottoet som ligger til grunn for et velfungerende demokrati. Dette gjelder også i aller høyeste grad når vi velger å ta opp et forbrukslån. Mange utlånere tilbyr lån opp mot kr 400 000, uten å be om sikkerhet for lånet. Dette gir låntakeren en høy grad av både frihet og ansvar. Vi er frie til å bruke pengene akkurat som vi selv ønsker, og vi nyter godt av større frihet når det gjelder lånets betingelser.

Fleksibel tilbakebetaling

Når vi tar opp et forbrukslån er det aller viktigste at vi får en plan for tilbakebetaling som vi kan leve med. Hvor mye kan vi betale ned lånet hver måned uten at det går ut over økonomien ellers? Sammen med utlåner kan vi komme frem til en løsning som passer godt for begge parter. Mange utlånere gir også muligheten til å la pengene, eller en del av de, stå urørt på konto. I dette tilfellet vil vi kun betale renter av det beløpet vi faktisk har benyttet. Arbeidslivet i Norge, og dermed inntekter og lønninger, er mye mer fleksibelt en tidligere. Dette har utlånerne også tatt hensyn til.

Alle låneprodukter du finner omtaler og artikler om av her på siden er gjenstand for en rangering, og omtales gjerne som «billigste», «beste», «anbefalt» m.m (listen er ikke uttømmende). Vi rangerer låneprodukter etter objektive vurderinger og skal kun fungere som veiledende for det enkelte låneproduktet. Vi vurderer låneprodukter etter parametere som renter, fordeler, lånetype, års- og/eller etableringsbegyr, maks. kreditt. I denne vuderingen gir vi deg informasjon som kan gi deg eventuelle fordeler. Alle vurderinger skal anses som objektive og er ikke nødvendigvis fullt dekkende for produktet eller markedet. Ta alltid en egen vurdering når du skal låne penger – det er tross alt din hverdagsøkonomi det er snakk om. Alle opplysningene her på siden tilstrebes å være korrekte, men feil kan skje og vilkår kan endres. Når du skal søke på et låneprodukt kan du, for din egen skyld, dobbeltsjekke at alle opplysninger du finner her samsvarer med de opplysningene du finner hos annonsøren. Det er alltid en god ide å sammenlign flere produkter for å finne det låneproduktet som gir deg mest for pengene og de beste fordelene!